BKR kredietbarometer 2021

Het BKR uit Tiel heeft de jaarlijkse Kredietbarometer weer gepubliceerd. Hoewel door corona anders wordt vermoed, daalde het aantal mensen met betalingsproblemen van bijna 618 duizend eind 2020 naar bijna 594 duizend mensen eind september 2021. Het percentage Nederlanders met een betalingsprobleem nam ook af: van 4,34% van alle Nederlandse inwoners van 18 jaar en ouder eind 2020 naar 4,17% eind september 2021. In welke situaties er sprake is van een betalingsprobleem lees je aan het einde van deze barometer.

Bron: BKR.nl