Staatssecretaris ontvouwt plannen

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft op 23 mei haar langverwachte brief over de brede schuldenaanpak naar de Tweede Kamer gestuurd. In het bijgevoegde actieplan staan een veertigtal maatregelen en acties die de komende jaren worden genomen om problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden beter te helpen. Bij elke maatregel staat vermeld welk departement verantwoordelijk is en wie er tevens bij betrokken zijn. In de kolom ‘stand van zaken’ staat in welke fase van uitvoering de maatregel zich bevindt, terwijl in de planning is aangegeven wanneer de betreffende fase afgerond zal zijn.

Ook is een overzicht van initiatieven gericht op de aanpak van de schuldenproblematiek die reeds lopen toegevoegd. Daarin wordt een impressie gegeven van een aantal van deze initiatieven. De opsomming is zeker niet limitatief en is illustratief
bedoeld om te laten zien hoe breed de schuldenaanpak is, hoeveel partijen daarin actief zijn en hun verantwoordelijkheid nemen.

Van Ark: 'Op deze manier wil het kabinet deze kabinetsperiode op alle fronten een grote slag maken in het terugdringen van schuldenproblemen. Niet alleen, maar samen met gemeenten, overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties. Want ook in die betekenis is het een brede schuldenaanpak: schulden aanpakken doe je immers niet alleen vanuit Den Haag via wetten, regels en landelijk beleid maar juist ook op lokaal niveau, in stad en dorp en op de werkvloer van heel veel organisaties en professionals. Ik heb er als coördinerend bewindspersoon voor schulden vertrouwen in dat we met zijn allen betekenisvolle stappen kunnen zetten voor de mensen om wie het gaat.'