MV Incasseren kwestie goede wil

De schuldenberg in Nederland is torenhoog. De schulden van de Nederlandse huishoudens (inclusief instellingen zonder winstoogmerk) bedroegen eind juni 2017 ruim 760 miljard Euro. Er ligt een maatschappelijke opgave om hier iets aan te doen. Niet door schuldenaren blindelings op te jagen, maar met Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Kwaliteit van de totale branche is cruciaal om dit te kunnen realiseren. Hiervoor moeten alle betrokken partijen hun beste beentje voorzetten.

Maatschappelijke waarde van incasso

Een goed incassotraject kan de economische schade van wanbetaling flink beperken. In de afgelopen jaren zorgden de NVI-leden in ruim 90% van de incassozaken voor een oplossing zonder tussenkomst van een rechter of gerechtsdeurwaarder. Door overleg met de schuldenaar kon voor een oplossing worden gezorgd, waarmee torenhoge proces- en beslagkosten zijn voorkomen. De gang naar de rechter is voor veel mensen niet te betalen. De oproep om de griffierechten te verlagen, vindt vooralsnog geen gehoor. Met name mensen met problematische schulden hebben dus baat bij de tussenkomst van een gecertificeerd incassobureau.

Schulden

We leven in een wereld waarin het normaal is om voor een product te betalen op rekening of op afbetaling en waarin geld dat er niet is, kan worden geleend. Om dat systeem voor iedereen betaalbaar te houden, is het van belang dat er uiteindelijk ook wordt (terug)betaald. De NVI gaat uit van het motto: ‘wie iets koopt of leent, betaalt dat (terug)’. Daarmee wordt recht gedaan aan de mensen die er wel alles aan doen om (direct) te betalen. Ook wordt recht gedaan aan schuldeisers die een product hebben gemaakt en geleverd of die hun geld hebben uitgeleend. Als zij niet (terug)betaald krijgen, worden ze zelf immers ook geconfronteerd met problemen door schulden die zij op hun beurt weer hebben. Faillissementen ontstaan niet zelden omdat men zelf ook niet betaald heeft gekregen. Dit neemt niet weg dat mensen die schulden hebben, op een fatsoenlijke manier moeten worden benaderd om die schulden op een verantwoorde manier te innen: Maatschappelijk Verantwoord Incasseren noemen we dat.

Incassoregister

De NVI is pleitbezorger van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Wij zien ons hierin gesterkt door de huidige regering, die in het Regeerakkoord 2017-2021 de totstandkoming van een incassoregister heeft opgenomen. Al vanaf het ontstaan van onze vereniging in 1989 pleiten wij voor regulering van de incassobranche. Alleen met wettelijke reguleringen kunnen incassobureaus die het niet nauw met de regels nemen, worden geweerd uit het speelveld.

Incasso Keurmerk

Om het kaf van het koren te scheiden in de incassobranche heeft de NVI al veertien jaar geleden het Incasso Keurmerk in het leven geroepen. Dit jaar is een nieuwe Gedragscode incassobranche en een herziening van de criteria van het Incasso Keurmerk op handen. Eind mei wordt de herziene versie ter consultatie voorgelegd aan de NVI-leden. Op 1 juli 2018 wordt het vernieuwde Incasso Keurmerk van kracht. Na de definitieve inwerkingtreding moeten alle NVI-leden zich houden aan de nieuwe regels. Om een verdere professionalisering van de incassobranche te bevorderen, introduceerde de NVI vorig jaar een verplicht vakbekwaamheidsexamen voor incassomedewerkers die klantcontact hebben. Intussen hebben al meer dan 400 medewerkers het certificaat voor de eerste module gehaald. Aan het eind van dit jaar moeten dat er bijna 800 zijn. De tweede module, die ook verplicht is gesteld, gaat over problematische schulden en wordt na de zomer geïntroduceerd. Zelfs bedrijven buiten de incassobranche hebben interesse getoond om hun creditmanagers te certificeren middels deze vakbekwaamheidsmodules.

Onderzoek door Nibud

Er wordt meer gedaan om de incassobranche naar een hoger plan te tillen. Om de belevenis van de consument van het incassotraject in kaart te brengen is er een NVI-onderzoek via het Nibud gestart. De uitkomsten van dit onderzoek zijn zeer waardevol voor het verbeteren van het incassotraject. Maatschappelijk Verantwoord Incasseren is een kwestie van goede wil en daar moeten alle betrokken partijen zich voor inzetten.

Jan Franssen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI).