Ruimere vergoeding voor procederen

Procederen kost geld, maar per 1 januari 2019 kost procederen minder geld dan voorheen. Vanaf die datum is het zogenaamde salaris gemachtigde voor een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter namelijk voor het eerst in 14 jaar opnieuw geïndexeerd met maar liefst 20,1%.

Hierdoor worden de kosten die een schuldeiser moet maken voor een procedure ruimer vergoed dan voorheen het geval was. Dit is goed nieuws voor diegene die zijn gelijk wil halen, omdat hij dan een groter deel van de proceskosten in zijn rechtszaak krijgt vergoed. Voor de schuldenaar is het minder goed nieuws omdat hij/zij een hoger bedrag aan proceskosten moet betalen als er sprake is van een veroordeling.

Opheffing ongelijkheid

De recente indexatie bij de kantonrechter volgt hiermee de eerdere indexatie van de liquidatietarieven bij rechtbanken en gerechtshoven per 1 mei 2018. Deze eerdere verhoging van de vergoeding kwam vooralsnog enkel ten goede aan de procespartijen die met een advocaat procederen, omdat deze indexatie uitsluitend toezag op de advocaatkosten en niet op het salaris gemachtigde bij de sector kanton van de rechtbank.

Deze ongelijkheid in zaken waarin procespartijen met of zonder advocaat procederen is nu gladgetrokken. Dit laatste geldt ook voor kort geding. Het salaris gemachtigde voor kort gedingen bij de kantonrechter is namelijk ook opnieuw geïndexeerd per 1 januari 2019. Procespartijen die een kort geding aanspannen zonder advocaat zien hun kosten voortaan dus ook ruimer vergoed.

Waar te vinden

De nieuwe gemachtigden-salarissen zijn gepubliceerd in de Liquidatietarieven Kanton 2019 en voor kort geding in de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken per 1 januari 2019. Overige liquidatietarieven, zoals het salaris advocaat voor gerechtelijke procedures bij de rechtbank en het gerechtshof zijn niet gewijzigd per 1 januari 2019. De griffierechten en deurwaarderskosten zijn zoals gebruikelijk wel weer jaarlijks geïndexeerd binnen de gebruikelijke marges.

Bron: e-Legal incasso advocaten