Fenca Congres 2018


Van 24 oktober tot en met 26 oktober 2018 vond het FENCA European Collection Congress plaats in Straatsburg, Frankrijk. NVI is al jaren lid van FENCA (Federation of European National Collection Associations) en dit jaar werd het 25-jarige bestaan gevierd. Namens de NVI namen de bestuursleden André Groot (BVCM), Dirk Klok (Intrum) en NVI-directeur Connie Maathuis deel. 

Programma

Het 3-daagse congres had een boeiende en interessante inhoud waar ruim 200 stakeholders en beleidsmakers uit de gehele wereld aan deelnamen om toekomstige ontwikkelingen binnen de Europese incassobranche te verkennen. Een greep uit de aangeboden workshops, presentaties en discussies:

'What is the likely impact of BREXIT on Debt Collection and what can we do? - The NPL Landscape in Europe - The NPL Collection Trends in Europe and the US - The EU Directive on Credit Services and Credit Purchasers - The perspective of Creditors and Investors - Latest Regulatory Developments in Europe - Money Advice Services in the UK - Looking into the future (Technology matters) - A vision on change the way we collect - Modern Collection Solutions, Fintech - Data Gathering for the European Collection Market' etc.

Keynote Prof.Dr Angelika Niebler, lid van het Europese Parlement schetste de Preventive Restructuring and Second Chance for Entrepreneurs en uiteraard stond een bezoek aan het Europese Parlement op de agenda. 

Code of Conduct

We zijn verheugd dat tijdens de afrondende Algemene Ledenvergadering op vrijdag FENCA’s Code of Conduct for GDPR (‘AVG’) door de leden is geaccepteerd. Aan de code is ruim 3 jaren gewerkt en deze kan als kapstok dienen voor de aangesloten landen. Ook zijn de leden akkoord gegaan met een uitbreiding van het bestuur van 5 naar 7 leden om het vele goede werk dat door FENCA wordt verricht nog beter te kunnen realiseren. De komende jaren mag het nodige van FENCA worden verwacht op het gebied van Europese wet- en regelgeving over incasso-activiteiten, waarmee zij recht doen aan hun payoff 'FENCA: your voice in Europe'.