Rondetafelgesprek: de overheid als schuldeiser

Op 1 oktober jl. vond in de Tweede Kamer een rondetafelbijeenkomst plaats met 6 rijksuitvoeringsorganisaties over de rol van de overheid als schuldeiser, te weten CAK, CJIB, DUO, UWV, Belastingdienst en SVB.

Al vaak is vastgesteld dat de overheid een grote rol heeft in het veroorzaken en verergeren van schulden. Bijvoorbeeld door het verrekenen van achterstanden met lopende toeslagen door de Belastingdienst en de onmogelijkheid om bepaalde vorderingen (boetes, fraude) mee te nemen in een minnelijk traject van schuldhulpverlening. Natuurlijk moet fraude worden bestreden, maar onopzettelijke fouten zijn snel gemaakt in een ingewikkeld systeem.

De Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging uitvoerig in gesprek met afgevaardigden van de genoemde organisaties.

Wilt u terugluisteren wat zij vertelden? Dat kan hier via Debat Gemist.    

Voorafgaand zijn de nodige position papers ingediend door de rijksuitoveringsorganisaties: deze kunt u downloaden via deze link.