Rijk neemt private schulden over

Het kabinet is van plan om alle private schulden van ouders die gedupeerd zijn door de problemen met toeslagen over te nemen. Zo kunnen de ouders schuldenvrij een nieuwe start maken. Staatssecretaris Van Huffelen van Toeslagen heeft daarover vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd. Het vinden van een oplossing voor deze schulden was een nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer.


Bestuurlijke afspraken
Staatssecretaris Van Huffelen meldt de Kamer dat ze voornemens is de schulden van de gedupeerde ouders over te nemen. Daarnaast heeft ze samen met de koepels van private schuldeisers goede bestuurlijke afspraken over de afwikkeling van de schuldenproblemen van ouders. “Ik ben erg blij dat de koepels van veelvoorkomende schuldeisers constructief samen met het kabinet hebben willen zoeken naar een manier om ouders echt verder te helpen op weg naar herstel” stelt ze.


Uitvoering moet nu gaan starten

De partijen hebben afgesproken dat ze samen staan voor een goede oplossing. Dit wil zeggen dat ze samen gaan werken aan een goede uitvoering van de regeling en zorgen dat verwante zaken die een nieuwe start in de weg staan, zoals een problematische BKR-registratie, waar mogelijk worden oplost. De precieze uitvoering moet nog vorm krijgen maar het is de ambitie dat ouders een lijst van hun schulden kunnen inleveren bij een loket. Zo hoeven ze niet zelf per schuldeiser zaken te regelen.


Koepelpartijen

De partijen met wie nu bestuurlijke afspraken zijn gemaakt zijn : de Nederlandse Vereniging van Banken, Aedes, Energie-Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen, Preventel, Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK).

Lees hier het hele bericht.