Herstel balans schuldeiser - schuldenaar

Onder invloed van de maatschappelijke aandacht voor schulden en armoede wordt de rechtspositie van de schuldeiser/leverancier gemarginaliseerd. Waar de wet eerder de leverancier beschermde om zijn recht op betaling te borgen, wordt dat nu stelselmatig uitgehold door nieuwe wet- en regelgeving. Recente voorbeelden zijn de nieuwe beslagvrije voet, het aangepaste beslag- en executierecht, ambtshalve toetsing van vorderingen door de rechtspraak in het kader van consumentenbescherming, onrealistische schuldsaneringsvoorstellen en het publieke verzoek van de staatssecretaris van Financiën aan private partijen om hun vorderingen op slachtoffers van de toeslagen-affaire kwijt te schelden.

Balans brengen in de belangenafweging

Het wordt tijd dat de balans hersteld wordt en de belangen van de schuldeiser/leverancier meegewogen worden in het beleid, de regelgeving en de discussie over schulden. We vragen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en hun (demissionaire) bewindslieden om hierin een actieve rol te kiezen om de erosie van de positie van de schuldeiser te stoppen, in het belang van de continuïteit en betrouwbaarheid van het economisch verkeer. Rondom de Tweede Kamerverkiezingen werden door de vier organisaties hieronder genoemd, twee webinars georganiseerd om aandacht te vragen voor deze problematiek.

Meer informatie kunt u vinden op www.positieschuldeiser.nl.

Positie schuldeiser is een initiatief van KBvG, NVI, VCMB en VVCM

 

 

kbvg-logo     NVI