Position paper over de WIK en thematafels

De WIK is intussen al bijna 10 jaar oud en is in al die jaren niet geïndexeerd of geëvalueerd. Wel wordt via uiteenlopende kanalen regelmatig bepleit dat de incassokosten omlaag moeten. En dat, terwijl steeds meer partijen waaronder de overheid zelf het grote belang van maatschappelijk verantwoorde incasso inziet en zelfs onderstreept.
Alle andere aanbieders in de schuldenketen, van bewindvoerders, schuldhulpverleners tot gerechtsdeurwaarders, zagen in de de afgelopen jaren hun tarieven (soms zelfs fors) verhoogd worden. Dat dit niet voor de WIK geldt en een fikse omissie mag worden genoemd, wordt door steeds meer partijen bepleit. Samen met de KBvG, de VCMB en de VVCM heeft de NVI een position paper opgesteld, die op 3 november 2021 aan de Tweede Kamer is gestuurd door demissionair minister Sander Dekker. Hij heeft intussen laten weten dat de WIK in het najaar 2021 mee zal worden genomen in een nader onderzoek.

Lees hier meer over de wet op de incassokosten.

In de Kamerbrief van november 2021 bood minister Sander Dekker de opbrengst van de thematafels aan, waarin we met stakeholders uit de incasso- schuldhulp- en deurwaardersbranche hebben gewerkt aan oplossingen voor probleemschulden. De hiervoor genoemde notitie 'Minnelijke incasso serieus genomen' werd daarbij samen met een bloemlezing uit de thematafels en 10 oplossingen voor probleemschulden aan de Kamer aangeboden. Nu op weg naar het vervolg!