Position paper NVI AML verordening

De NVI heeft begin juni een position paper aan het ministerie gestuurd om aandacht te vragen in de EU-commissie over een specifieke bepaling in de AML-verordening. AML betekent letterlijk Anti Money Laundering: anti-witwassen. Dit is het voorkomen van transacties om illegaal verkregen geld om te zetten in legaal verkregen geld.

In die verordening stond verwoord: ‘het opnemen van gecertificeerde incassobureaus als meldingsplichtige entiteit in de AML-verordening.'

De voorgestelde wijziging is naar onze mening niet alleen ongegrond, maar brengt ook de vaste patronen binnen de sector als geheel in gevaar. Met het opnemen van 'gecertificeerde incassobureaus' als meldingsplichtige entiteiten (wijziging 94, artikel 3) wordt de gehele incassobranche onevenredig en onnodig getroffen, dit ten behoeve van zeer onduidelijke voordelen. Witwassen kan zich weliswaar voordoen bij het innen van schulden, maar het komt niet vaak voor.

Bovendien is de term 'gecertificeerd incassobureau' niet gedefinieerd en het is volledig onduidelijk welke entiteiten dan als "gecertificeerde incassobureaus" moeten worden aangemerkt. Weliswaar noemen de NVI-leden zich 'gecertificeerd', maar dat verwijst naar het Incasso Keurmerk waaraan zij allen dienen te voldoen. 

Indien met de term "'gecertificeerd incassobureau' naar de incassosector als geheel wordt verwezen, is het vreemd dat binnen de EU geen sprake is van uniforme certificerings- of vergunningsvereisten voor de sector en dat het innen van schulden in diverse EU-landen ook geen vergunningsplichtige activiteit betreft. 

We hebben het ministerie verzocht om het onderwerp in de EU-commissie onder de aandacht te brengen. Tot dusverre is nog geen reactie op het verdere vervolg ontvangen. U kunt de position paper hier in het Nederlands en hier in het Engels lezen.