Plenaire behandeling Wki

Op woensdag 6 april a.s. vond de plenaire behandeling van de Wki plaats, waarin de concept-Wet kwaliteit incassodienstverlening door de Tweede Kamer werd behandeld. Het mag teleurstellend worden genoemd dat slechts vier leden van de Tweede Kamer aanwezig waren. Ook mag worden gesteld dat zij het minister Franc Weerwind niet lastig hebben gemaakt, omdat er weinig kritisch inhoudelijke vragen zijn gesteld. Enkele onderwerpen die te berde zijn gebracht zagen niet eens toe op het wetsvoorstel. Er zijn een vijftal moties ingediend die u via deze link kunt lezen

Wilt u lezen hoe de NVI tot dusverre heeft gereageerd op het wetsvoorstel Wki? Dat kan via deze pagina.