Personeel? Vanaf 6 april NOW-aanvraag mogelijk

Vanaf 6 april as kunnen ondernemers met personeel naar verwachting gebruik maken van de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarmee hoopt de overheid te realiseren dat er zoveel mogelijk medewerkers in dienst kunnen blijven. 

Voor wie? 

De NOW-regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Daarbij geldt hoe hoger het omzetverlies is, hoe hoger de tegemoetkoming uitvalt. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden.

Tot wanneer?

De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.


Wilt u precies weten hoe deze regeling in elkaar steekt en of u gebruik kunt maken van de regeling?
Lees dan via de website van de KvK over de NOW.

De Kamer van Koophandel heeft voor alle regelingen een aparte pagina gemaakt - het Coronaloket. Hierop treft u veel vragen en antwoorden staan, maak er gebruik van!

Bron: KvK.nl