Over de maatschappelijke waarde van creditmanagement

Op 8 november a.s. vindt de jaarlijkse Credit Expo plaats, waarop een paneldiscussie zal worden gehouden over de maatschappelijke waarde van creditmanagement en het voorkomen van (problematische) schulden. Vooruitlopend daarop is een interview gehouden met vertegenwoordigingen van de deelnemende organisaties aan wie vier vragen zijn gesteld die vanuit de diverse vaktechnische invalshoeken zijn beantwoord.

Vanuit de NVI nam directeur Connie Maathuis deel. Op de gestelde vraag 'Hoe kan de beeldvorming en het maatschappelijk draagvlak rondom creditmanagement in het algemeen en incasso in het bijzonder verbeterd worden? Wat is daar concreet voor nodig?' antwoordde zij het navolgende. 

”Communicatie en zichtbaarheid zijn van groot belang bij creditmanagement en bij incasso in het bijzonder. ‘In gesprek komen’ is leidend. Met de schuldeiser, om te helpen voorkomen dat zijn facturen lang open blijven staan en laten zien wat hij daaraan kan doen. Met de schuldenaar om, wanneer hij toch wordt geconfronteerd met incasso, te voorkomen dat de vordering onnodig hoog oploopt door écht contact tussen het incassobureau en de schuldenaar tot stand te laten komen. Alleen dan komt er zicht op de situatie die zich bij de schuldenaar voordoet en kan tot een passende oplossing worden gekomen.

Laten we nog eens benadrukken dat het merendeel van de mensen gewoon op tijd hun rekeningen betaalt. Wat meer dan ooit van belang is om bij diegenen waar het niet lukt helder te krijgen dat men hierover communiceert. ‘Niets doen is geen optie’ zou passend zijn om voor het voetlicht te krijgen bij de debiteur. De werkelijkheid is vandaag de dag helaas nog te vaak dat menig debiteur pas in actie komt wanneer het water tot aan zijn lippen staat.

Communicatie, zichtbaarheid vergroten en vooral ook zorgen dat de professionaliteit van het incassovak wordt gewaarborgd: dat is precies waar de NVI-incassobureaus mee bezig zijn via een stelsel van aangescherpte keurmerkcriteria, een vernieuwde gedragscode, de invoering van een eed voor medewerkers evenals verplichte toetsingen van vakbekwaamheid, audits en herziening van het klachtrecht. Van de overheid mag worden verwacht dat zij eindelijk paal en perk gaan stellen aan diegenen die zich in het vakgebied niet aan regels willen houden. Of zij zover zullen gaan zal de komende tijd duidelijk worden.”

Wilt u het gehele artikel lezen? Dat kan hier.

Paneldiscussie 8 november in NBC Nieuwegein

Bent u actief in de creditmanagement- of schuldensector en wilt u live aanwezig zijn bij de unieke paneldiscussie “Credit Management & Maatschappelijke waardecreatie” op 8 november aanstaande in het NBC te Nieuwegein? Schrijf u dan kosteloos in voor Credit Expo via www.creditexpo.nl/event/registreren