Openingstijden feestdagen

In verband met de feestdagen sluit het NVI-bureau op 24 en 31 december a.s. vanaf 15.00 uur.

Tussen Kerst en Oud & Nieuw is het bureau gewoon geopend, hoewel met een kleiner team wordt gewerkt.
Het kan dus betekenen dat u iets langer moet wachten. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.
Namens het bestuur van de NVI en het NVI-bureau wensen we u fijne Kerstdagen en alle goeds en veel gezondheid voor 2021.