NVI roept kabinet op tot versnelde invoering incassowet

‘Voer nieuwe incassowet versneld in’, vraagt de NVI aan het kabinet.

PERSBERICHT: Amersfoort, 29 april 2020 - De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) roept het kabinet op om, met het oog op de huidige crisis, versneld de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) in te voeren. Daarmee wordt een incassoregister ingesteld waardoor alleen de bonafide incassobureaus mogen blijven opereren. De verwachte groei van schulden onder consumenten en bedrijven door de coronacrisis maakt een verantwoorde wijze van incasseren nu meer dan ooit nodig.

Verantwoord incasseren, juist nu

De private incassobranche helpt schulden vroeg in de ‘schuldenketen’ op te lossen: nog voordat er een gerechtelijke procedure of schuldhulpverlening aan te pas komt. Deze belangrijke rol moet worden geborgd in het belang van de schuldeiser én schuldenaar. “Met de sterk gewijzigde financiële situatie waar menig ondernemer en consument door het coronavirus nu plotsklaps mee wordt geconfronteerd, is niemand gebaat bij verdere escalatie. En al helemaal niet bij ongeorganiseerde en ongecontroleerde incassodienstverleners,” zegt Connie Maathuis, directeur van de NVI. “Versneld invoeren van het wetsvoorstel is daarom hard nodig.”

Nu de schuldenberg in Nederland door de coronacrisis de komende maanden fors dreigt op te lopen, zien de gecertificeerde leden van de NVI meer dan ooit het belang van hun bemiddelende rol. Maathuis: “In de Business-to-Business markt lopen de betalingen al terug. Wij verwachten dat consumentenschulden later in het jaar gaan oplopen. Het wetsvoorstel kan helpen om het vertrouwen in de intermediaire rol van bonafide incassobureaus te vergroten. Hoe beter schuldenaren vervolgens overleggen met incassobureaus, hoe effectiever deze maatwerk kunnen toepassen richting een oplossing uit de schulden. Wij roepen bedrijven en consumenten dan ook op om bij schulden goed te blijven communiceren met hun schuldeisers.”

Internetconsultatie

Sinds de aankondiging in het regeerakkoord van 2017 van de komst van een incassoregister is er veel tijd en energie in de totstandkoming hiervan gestoken. De NVI staat achter de doelstellingen van het conceptwetsvoorstel. Wel wijst de NVI er in een reactie op de internetconsultatie uitdrukkelijk op dat een hoge kwaliteit van incassodienstverlening, een gelijk speelveld en sterk toezicht de minimale eisen moeten zijn. Op die manier ontstaat een incassobranche die meer dan ooit kan gaan staan voor haar maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden, en kunnen de belangen van zowel schuldenaren als schuldeisers worden geborgd. In deze uitzonderlijke economische tijden is dat van levensbelang te noemen. De gehele reactie van de NVI op de internetconsultatie is hier te lezen.

Over de NVI

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. De leden van de NVI staan voor maatschappelijk verantwoorde incasso. Zij zijn allemaal Incasso Keurmerk-gecertificeerd en worden gecontroleerd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Hierdoor is de kwaliteit van het incassoproces en daarmee het maatschappelijk verantwoord incasseren gewaarborgd. Incasso-ondernemingen die het NVI Incasso Keurmerk willen voeren moeten aan strenge (kwaliteits)eisen en aan de NVI Gedragscode voldoen.

U kunt hier het persbericht downloaden.