NVI meets FENCA / CSA

Op 9 november jl. vond een ontmoeting plaats tussen Leigh Berkley, directeur CSA en lid directie FENCA (Federation of European National Collection Associations) en een vertegenwoordiging van het NVI-bestuur, bestaande uit directeur Connie Maathuis en de bestuursleden André Groot, Dirk Klok en Arjan Stigter. Directe aanleiding was de ontmoeting van André en Dirk met Leigh tijdens de FENCA-conferentie onlangs in Sofia.

CSA (Credit Services Association) heeft in Engeland 400 leden en vertegenwoordigt 90% van de industrie waarin ruim 15.000 medewerkers werkzaam zijn. Deze leden bedienen op dagbasis 6 miljoen huishoudens en 17 miljard aan vorderingen. Insteek van het gesprek met CSA was het uitwisselen van ervaringen en omgang met publiciteit en ontwikkelingen in de incassowereld. Nadrukkelijk is besproken hoe de incassobranche is georganiseerd in de UK en wat daarvan kan worden geleerd of overgenomen in het Nederlandse model. Er is deze dag veel van Leigh Berkley geleerd en de input zal als opmaat gelden om in NVI-verband verder uit te werken en te implementeren. Wordt vervolgd!