10 stappenplan AVG

Op 25 mei 2018 zal de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking zal treden. Daarmee wordt de huidige regelgeving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen en geldt de AVG als privacywetgeving voor de gehele Europese Unie.

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu– op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Men dient persoonsgegevens te gaan vastleggen van klanten, personeel of andere personen. De reikwijdte van de privacywet is groter dan nu geldt en niet alleen namen en adressen vallen onder de regelgeving, ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en dergelijke vallen onder de wet. Heeft u geen idee wie er schuilgaat achter de gegevens, dan moet u ze als privacygevoelig behandelen. 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een 10-stappen plan gemaakt waarmee u alvast de nodige onderwerpen binnen uw eigen organisatie kunt belichten. Het helpt u om op tijd klaar te zijn voor de AVG. In het grote AVG-dossier op de website van de AP vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.  

Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl