NVI kick-off webinar voor Schuldenknooppunt

blog-headers-schuldenknooppunt-juiste-formaat

De NVI vraagt al haar leden om op korte termijn aan te sluiten op het Schuldenknooppunt. Het motto van de NVI is maatschappelijk verantwoord incasseren; het innen van openstaande gelden op een eerlijke en oplossingsgerichte manier. Daarmee sluiten ze naadloos aan op de doelstellingen van het Schuldenknooppunt, als procesversneller bij het oplossen van schulden.

Zeker nu de schuldregelingsperiode wordt gehalveerd is het van groot belang dat een schuldregeling veel sneller tot stand wordt gebracht, zodat er meer tijd is voor nazorg en begeleiding van debiteurenklanten. En dat is belangrijk. Want bij het oplossen (en voorkomen) van betaalachterstanden staat persoonlijke dienstverlening voorop. 

Om het aansluiten door NVI leden zo eenvoudig mogelijk te maken, is er een speciaal onboarding programma in het leven geroepen. Want de aansluiting van NVI leden levert winst op voor iedereen in de schuldenketen! 

Het Schuldenknooppunt hoog op de agenda bij NVI
Het Schuldenknooppunt is een veelbesproken onderwerp bij de NVI. Voorzitter Connie Maathuis was nauw betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van het Schuldenknooppunt. Tijdens de NVI jaarvergadering medio 2022 vertelde Marianne Oostrik meer over hoe het Schuldenknooppunt werkt. Velen waren enthousiast over de enorme procesversnelling die met het Schuldenknooppunt wordt gerealiseerd. Aan de oproep om aan te sluiten hadden diverse organisaties als Bos Incasso, Call2Collect en Intrum al gehoor gegeven. Partijen als Ultimoo en Hoist bereiden op dit moment hun aansluiting voor. Angelique Verwey (bestuurslid NVI en bestuurslid Schuldenknooppunt) heeft daarnaast alle leden benaderd om werk te maken van hun aansluiting. Inmiddels is Maurits Colly, directeur Bos Incasso, aangetreden als directeur Schuldenknooppunt. Daarmee onderstreept hij het nut en de noodzaak van het Schuldenkooppunt. Om de aansluitingen daadwerkelijk en zo drempelloos mogelijk te realiseren, komt het Schuldenknooppunt nu met dit speciale programma voor NVI leden.

Actie gericht op leden NVI: doe mee en sluit aan!
Om het voor NVI leden mogelijk te maken om als groep aan te sluiten, starten we met een kick-off webinar op 3 juli 2023.

Programma kick-off
Opening door Maurits Colly, Bos (directeur Bos Incasso/directeur Schuldenknooppunt) 
Demo van de laatste release 2.0 van het Schuldenknooppunt
Business Case van een NVI lid 
Kennismaking met technisch adviseur Bart van de Ven
Voorbereidingen om aansluiting te realiseren
Beantwoorden van vragen van deelnemers

We nodigen alle NVI leden die nog niet zijn aangesloten uit om gebruik te maken van dit aanbod. Meld je meteen aan voor de kick-off op 3 juli 2023. Bij aanmelding krijg je de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen die tijdens het webinar worden beantwoord.