NVI juicht boete incassobureau door ACM toe

Toezichthouder erkent NVI gedragscode als professionele standaard

Het besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) tot het opleggen van een boete aan incassobureau Credit Invest -wegens overtredingen van de Wet handhaving consumentenbescherming- is een duidelijk signaal: de incassobranche moet worden opgeschoond. De NVI voelt zich gesteund door het sanctiebesluit van de ACM om onwelwillende bureaus echt aan te pakken. Nu is politiek Den Haag aan zet om knopen door te hakken en met het toegezegde Incassoregister te komen.

ACM erkent NVI gedragscode

In het ACM-besluit met zaaknummer ACM/17/003934 wordt de NVI gedragscode als professionele standaard opgevoerd (punt 7.1). Het spreekt voor zich dat we blij zijn met de manier waarop de ACM de normen van de NVI heeft geïnterpreteerd en zelfs heeft toegepast. Echter de ACM kan wel boetes uitdelen, maar incassobureaus die zich niet aan de spelregels houden verbieden hun ambt uit te oefenen, is voorbehouden aan de overheid.

Nieuwe gedragscode op handen

Momenteel werkt de NVI aan een nieuwe gedragscode voor de incassobranche en aan herziening van de keurmerkcriteria uit het Incasso Keurmerk, waar wij eerder over hebben bericht. Dit biedt de brancheorganisatie de gelegenheid om nog beter te waken over de kwaliteit in de branche. Maar ook de NVI is beperkt in haar sanctioneringsbeleid. Wij kunnen het keurmerk afnemen en boetes opleggen, maar wij zijn niet gemachtigd om een bureau te verplichten haar deuren te sluiten.

Rijk aan zet

Wij roepen politiek Den Haag op om nu door te pakken. Het in het regeerakkoord aangekondigde Incassoregister is een stap in de goede richting, mits elk bureau daar verplicht lid van moet worden en aan dezelfde spelregels moet voldoen. De nieuwe NVI-gedragscode voor de incassobranche kan daarbij als normgevend worden gehanteerd. Het voorkomen van schulden is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn en blijven in gesprek met de overheid om gezamenlijk de incassobranche schoon te maken en te houden, in het belang van de consument.