Nieuwe gedragscode incassobranche en herziening criteria Incasso Keurmerk op handen

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-Ondernemingen werkt aan een nieuwe gedragscode voor de incassobranche en herziening van de keurmerkcriteria uit het Incasso Keurmerk. Daarin staan regels verwoord hoe de incasso-organisaties van de NVI recht doen aan ‘maatschappelijk verantwoord incasseren’.

De NVI zal de concept-gedragscode en keurmerkcriteria voor feedback voorleggen aan onder meer de Consumentenbond, de ACM en de NVVK, waarna het aan de branche kan worden voorgelegd. Na definitieve inwerkingtreding moeten alle NVI-leden zich houden aan de nieuwe regels. Tweejaarlijks worden de leden geaudit op de inhoud van het keurmerk. De huidig geldende regels werden in 2015 voor het laatst herzien; het systeem van zelfregulering wordt al ruim 14 jaar succesvol gehanteerd.

De NVI vindt het belangrijk om transparantie te betrachten over wat zij eerlijke en fatsoenlijke incasso vindt. Een belangrijk onderdeel is gelegen in de totstandkoming van vakbekwaamheidscertificering. Zo is er in juni 2017 al een NVI Basis-module ontwikkeld om het kennisniveau van incassomedewerkers uniform te toetsen en om de professionaliteit van de incassobranche te verhogen. Een tweede verplichte module die toeziet op omgang met problematische schulden zal in het tweede kwartaal van dit jaar worden gelanceerd.