NVI 35 jaar!

Vandaag, 4 april 2024, bestaat de NVI 35 jaar! Toen de vereniging in 1989 werd opgericht kon niet worden vermoed dat het nog zo lang zou duren voordat incassowerkzaamheden wettelijk zouden worden vastgelegd. Maar afgelopen maandag was het zover. Op 1 april 2024 werd de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) namelijk ingevoerd.

Onze leden zijn er trots op dat hun Incasso Keurmerk, dat al bijna twintig jaar wordt gevoerd, voor de wetgever een bron van inspiratie is geweest voor deze nieuwe wet. Daarmee is de kwaliteit van het keurmerk nog eens onderstreept. Onze vereniging heeft op diverse momenten een belangrijke rol gespeeld in de voorbije jaren om het grote belang van minnelijke incasso te onderstrepen en op de kaart te krijgen. 

Zo zette de NVI in 2010 al de toon door op haar toenmalige nieuwe website de woorden ‘Maatschappelijk verantwoord incasseren’ te posten. Niet zonder reden wordt dit tegenwoordig overal herkend en, in aangepaste bewoordingen, gebruikt.

Langjarig streefden we naar een wettelijke status voor incassobureaus en dat is met de invoering van de Wki gebeurd. Het betekent ook een juridische erkenning van de rol die incassodienstverleners hebben. Met de komst van de Wki wordt de grote maatschappelijke en economische relevantie van het beroep, geprofessionaliseerd.

Onze leden vieren het lidmaatschap met een rolbannier om de trots te onderstrepen die mag worden gevoeld voor het mooie incassovak, dat door hun medewerkers dagelijks op een verantwoorde en betrokken manier wordt uitgevoerd.

Over enkele dagen vieren we het 35-jarig bestaan nog eens extra door de minister voor rechtsbescherming Franc Weerwind te mogen ontvangen voor een werkbezoek aan één van onze leden. #NVI35jaar


img-5435