Persbericht NVI: invoering Wki draagt niet bij aan schuldenvermindering

Woerden, 31 maart 2024 – Op 1 april aanstaande wordt de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) ingevoerd. De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) heeft jarenlang aangedrongen op regulering van incassodienstverlening en is blij dat het eindelijk zo ver is. De Wki zorgt ervoor dat alle minnelijke incassodienstverleners aan dezelfde regels moeten gaan voldoen. Wel ziet de brancheorganisatie dat er onduidelijkheid is over wat de wet nu wel en niet regelt.

 

Vergunningplicht

Nieuwe incassobureaus moeten vanaf 1 april meteen een vergunning aanvragen bij de screeningsautoriteit Dienst Justis. Bestaande incassobureaus hebben tot 1 april 2025 de tijd om die Wki-vergunning aan te vragen. De vergunningen worden genoteerd in het incassoregister dat voor iedereen raadpleegbaar zal zijn. De kwaliteitseisen van de wet zijn direct van kracht, behalve het onderdeel over de incassokosten voor periodieke vorderingen. Die wijzigingen gaan pas op 1 oktober 2024 in.

Kwaliteiteisen

Naast de registratieplicht worden kwaliteitseisen gesteld aan de vakbekwaamheid van medewerkers, hoe met schuldenaren moet worden omgegaan en welke informatie moet worden verstrekt over de te betalen schuld. Incassobureaus moeten zich ook gaan aansluiten bij een geschillenregeling. De NVI heeft dit voor haar leden ondergebracht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Vanaf 1 april 2024 kunnen daar klachten worden ingediend die niet naar wens van de schuldenaar met het incassobureau zelf zijn afgehandeld.

 

Geen verschil tussen incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten

Aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan incassowerkzaamheden moeten alle incassodienstverleners voldoen. Daarbij maakt het geen verschil of dat een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat is. De laatste twee beroepsbeoefenaren hoeven zich niet te laten inschrijven in het incassoregister, omdat zij met hun beroep al verplicht in een eigen register staan.

 

Misvatting

Op diverse plekken wordt verhaald dat de Wki gaat bijdragen aan vermindering van de schuldenproblematiek. Dat is onjuist. De wet regelt de registratieplicht en stelt eisen aan het incassowerk, maar dat zal niet leiden tot minder schulden bij consumenten. 
Zo heeft de wetgever er bijvoorbeeld niet voor gekozen om geregistreerde incassobureaus toegang te geven tot een beperkt deel van de Basisregistratie Persoonsgegevens, waarmee meer maatwerk zou kunnen worden geleverd en schulden wel sneller opgelost hadden kunnen worden.

Connie Maathuis, voorzitter/directeur van de NVI: “De bij ons aangesloten incassobureaus weten als geen ander dat schulden alleen écht klein kunnen worden gehouden, zolang ze worden behandeld door incassodienstverleners die geen ander (financieel) belang hebben. Zij zullen daarom ook blijvend zoveel mogelijk maatwerk leveren in de minnelijke fase om schulden zonder extra hogere kosten op te lossen.”

 

35-jarig bestaan

Op 4 april 2024 bestaat de NVI 35 jaar. Het heugelijke feit wordt enkele dagen later gevierd met een werkbezoek van Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind, die één van de NVI-leden bezoekt om een kijkje in de keuken van minnelijke incassodienstverlening te nemen. De NVI heeft in de voorbije jaren tot aan de invoering van de Wki haar kennis en ervaring aan de wetgever, de vergunningverlener en de toezichthouder beschikbaar gesteld.  


Over de NVI

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus en viert in 2024 het 35-jarig bestaan. De leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso. Allen zijn Incasso Keurmerk-gecertificeerd en de incassodienstverleners worden tweejaarlijks gecontroleerd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Hierdoor is de kwaliteit van het incassoproces gewaarborgd. Incassodienstverleners die het NVI Incasso Keurmerk willen voeren, moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen die verder gaan dan de regels in de Wet kwaliteit incassodienstverlening.