Nieuw NVI-lid ontvangt certificaat

Op woensdag 12 augustus jl. ontving IntoCash uit Rotterdam het kwaliteitscertificaat van het Incasso Keurmerk. De incasso-organisatie rondde de certificatieprocedure enige tijd geleden af nadat het de audits van het Keurmerkinstituut met goed gevolg had doorlopen. De status van aspirant-lid is daarmee voor een volwaardig lidmaatschap van de NVI ingewisseld.

Algemeen directeur Jelle Jonker nam het certificaat in ontvangst van Connie Maathuis, directeur van de NVI. De uitreiking vond plaats op het kantoor van IntoCash. Normaal ontvangen nieuwe leden hun certificaat op een Algemene ledenvergadering maar die vond vanwege corona in digitale vorm plaats.

Vanaf deze plaats feliciteert de NVI IntoCash nogmaals met het behalen van het Incasso Keurmerk en verwelkomt hen van harte als NVI-lid!