Meer info in consumentenzaken

Rechters hebben de taak om in consumentenzaken waarin professionele partijen zoals zorgverzekeraars of incassobureaus geld vorderen, te toetsen of bijvoorbeeld de algemene voorwaarden eerlijk zijn. Op dit moment bevatten dagvaardingen in deze zaken vaak onvoldoende informatie om dit goed te kunnen beoordelen. Voor deurwaarders en incassogemachtigden, die de zaken indienen namens de professionele schuldeisers, is een informatieformulier (pdf, 826 KB) opgesteld die als checklist gebruikt kan worden.

Overgangsperiode

Om partijen de kans te geven aan de nieuwe situatie te wennen is er een overgangsperiode vanaf 1 december 2019 tot 1 april 2020. Gedurende deze tijd worden ontbrekende gegevens door de rechtbank nog opgevraagd. Als de overgangsperiode voorbij is, wordt er vanuit gegaan dat deurwaarders en incassogemachtigden die regelmatig dit soort zaken aanbrengen bij de rechtbank de aanvullende gegevens uit zichzelf vermelden in de dagvaarding.

Afgestemd

De voorgestelde werkwijze is besproken met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). De rechtbanken Amsterdam en Den Haag hanteren een afwijkende overgangsperiode: 1 juli tot 1 oktober 2019.

 

Bron: rechtspraak.nl