Keerzijde huidige privacywetgeving

Onlangs verscheen in De Creditmanager, het verenigingsblad van de VVCM, een interview met bestuurslid André Groot en directeur Connie Maathuis.

Daarin pleiten zij er ondermeer voor het roer om te gooien als het bijvoorbeeld gaat om de privacy. Ook wordt een allesomvattende visie van de overheid hierover bepleit. Lees hier het artikel:

De keerzijde van de huidige privacywetgeving: het roer moet om!