Wanbetalers op YouTube is verwerpelijk

De NVI heeft gehoord over het voornemen van een bureau van Straetus Incasso om wanbetalers met een filmpje op YouTube te plaatsen. Dit vinden wij een verwerpelijke methode van incasseren. 

Wij hechten er aan om te melden dat het najagen van een schuldenaar met een camera uiterst onwenselijk is en in onze ogen niet behoort tot gedegen en fatsoenlijke incasso. Onze leden onthouden zich dan ook van dergelijke handelingen. Het gebezigde argument dat de methode juridisch wel kan, rechtvaardigt niet dat het ook gedaan moet worden. Er zijn in ons land diverse verantwoorde incassomethodes die tot een goed resultaat kunnen leiden, met deze wijze van naming en shaming wordt volgens ons een grens overschreden.

Het is niet zonder reden dat incassobureaus die staan voor maatschappelijk verantwoord incasseren zich al jarenlang binnen de NVI hebben verenigd. Opgemerkt zij dat het Straetus-incassobureau geen NVI-lid is. Als brancheorganisatie van Incasso Keurmerk-gecertificeerde incassobureaus, met een ledenaantal van 30 incassobureaus en bijna 4,5 miljoen vorderingen per jaar hebben wij een marktaandeel van ongeveer 70%.