Jet Creemers draagt voorzitterschap NVI over aan Jan Franssen

Na acht jaar draagt Jet Creemers per 1 januari 2014 het voorzitterschap van de NVI over aan de heer Jan Franssen, die tot die datum Commissaris van de Koning in Zuid-Holland is.

Op 11-12-13 heeft de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) met een stijlvolle receptie afscheid genomen van haar bevlogen voorzitter Jet Creemers. Tijdens haar voorzitterschap heeft zij de NVI zowel in de politiek als in de media stevig op de kaart gezet.

Als grondlegger van de schuldhulpverlening heeft Jet Creemers vaak uit moeten leggen waarom ze voorzitter werd van de NVI, incasso lijkt immers de tegenpool van schuldhulpverlening. “Niets is minder waar”, aldus Jet Creemers, “kwalitatief goede incasso kan problematische schulden voorkomen. Door mensen in een vroeg stadium op hun verplichtingen te attenderen, voorkom je dat ze nog meer schulden aangaan en verder wegzakken.”

Tijdens haar voorzitterschap lag de nadruk dan ook op de kwaliteit van de incassodienstverlening. De criteria van het Incasso Keurmerk zijn aangescherpt, onder meer op het gebied van de Derdengeldenrekening en Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Ook de NVI zelf heeft een kwaliteitsslag gemaakt door in te zetten op de professionalisering van de eigen organisatie.

Jet Creemers heeft jarenlang gestreden voor de wettelijke erkenning van het Incasso Keurmerk. Ondanks het politieke klimaat van deregulering, lijkt de laatste maanden in Den Haag het besef te groeien dat incasso een bijzondere markt is en dat een wettelijke regulering noodzakelijk is. Dit wordt mede ingegeven door het toenemend aantal gevallen van schade door fraude en malafide praktijken.

In de persoon van Jan Franssen heeft de NVI een waardige opvolger gevonden. Ook hij zal zich inzetten voor de wettelijke erkenning van het Incasso Keurmerk. Zolang deze wettelijk erkenning niet is gerealiseerd, zal Jan Franssen het bedrijfsleven aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de keuze voor een incassobureau. Want Economisch én Maatschappelijk Verantwoord Incasseren, dat is waar de leden van de NVI voor staan.