Interview Jet Creemers Credit Manager

Vertrekkend nVI-voorzitter Jet Creemers:

‘De incassobranche kan niet zonder een wettelijk erkend keurmerk’

als onafhankelijk voorzitter was Jet Creemers acht jaar het boegbeeld van de nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (nVI). In december neemt zij officieel afscheid van ‘haar’ nVI. samen met Jet blikken we terug op haar enerverende bestuursperiode. ‘de WIk is en blijft fout.’

We spreken Jet Creemers de dag na Prinsjesdag op de NVI- burelen in Den Haag. Als genodigde heeft zij, zoals elk jaar, alle festiviteiten van dichtbij meegemaakt en geluisterd naar de eerste Troonrede van koning Willem-Alexander. ‘Prinsjesdag blijft voor mij een happening en een hoog- tepunt in het jaar’, vertelt ze enthousiast. ‘Maar het is ook een intense dag, met van vroeg tot laat veel activiteiten. Alle vertegenwoordigers van politieke, culturele en maat- schappelijke organisaties zijn present, dus je ontmoet in vogelvlucht heel Nederland. Nuttig om iedereen te spreken en de contacten aan te halen.’ Heb je in de troonrede nog iets gehoord waar je blij van werd? ‘Wat ik zeer opmerkelijk vond, was dat de koning expliciet sprak over de toename van het aantal faillissementen en de schuldenlast van huis- houdens. Het is blijkbaar eindelijk op politiek niveau tot het bewustzijn doorgedrongen dat dit problemen van lands- belang zijn. Positief verrassend voor mij was ook de aan- kondiging dat een Nederlandse investeringsinstelling wordt opgericht die grote beleggers moet koppelen aan geschikte investeringsprojecten op terreinen als zorg, energie, school- gebouwen en infrastructuur. Voor het herstel van onze economie kan dit veel perspectief bieden.’ Perspectief, het woord zal in ons gesprek met Jet Creemers herhaaldelijk terugkeren. Want een afscheidsinterview vindt ze eigenlijk maar niks. ‘Ik ben niet zo van het terug- blikken. Het verleden is verleden. Je kunt er lering uit trek- ken, maar meer niet. Ik kijk veel liever vooruit. Perspectief ontwikkelen voor jezelf, voor anderen en voor de samen- leving als geheel, daar gaat het om in het leven.’

DOWNLOAD hier het hele artikel (PDF)