Invoering Wki nu definitief 1 april 2024

De definitieve invoeringsdatum van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) is eindelijk bekend. Na vier keer uitstellen wordt het 1 april 2024. De inhoud van de Wki is al lange tijd bekend: die werd op 19 mei 2022 gepubliceerd.

Resterende regelgeving

In de ministerraad van 9 februari is ingestemd met de nog resterende regels, het Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) en de Regeling kwaliteit incassodienstverlening (Rki). De Bki is op 4 maart 2024 gepubliceerd. Op 5 maart 2024 werd ook het nader rapport gepubliceerd. De ministeriële regeling wordt ergens in de komende dagen bekend gemaakt.


Wat gebeurt er op 1 april 2024?

Vanaf deze datum moeten nieuwe incassodienstverleners zich meteen aanmelden voor een vergunning. Bestaande incassobureaus hebben daarvoor vanaf 1 april nog een jaar de tijd. Uiterlijk op 31 maart 2025 moeten zij beschikken over de Wki-vergunning en worden daarmee in het incassoregister dat door vergunningverlener Dienst Justis wordt aangehouden, geregistreerd.

 

Cumulatieregeling

Een uitzondering op de invoeringsdatum van 1 april aanstaande is de aangepaste cumulatieregeling over de incassokosten bij meer termijnbedragen, die pas op 1 oktober 2024 wordt ingevoerd. De regeling gaat zes maanden later in, omdat er anders te weinig tijd is voor software-aanpassingen bij incassobedrijven en schuldeisers. De inhoud van deze regeling is dermate complex dat er in de afgelopen vijf maanden (september 2023 t/m februari 2024) veel vragen zijn gesteld aan de wetgever over de uitleg en de interpretatie ervan. Die vragen zijn anno 28 februari ook nog steeds niet beantwoord. Het ministerie heeft aangegeven op korte termijn met een antwoord te zullen komen.

 

Informatiebijeenkomst

Het ministerie van J&V heeft laten weten dat op vrijdag 8 maart aanstaande samen met vergunningverlener Dienst Justis en toezichthouder Inspectie Justitie en Veiligheid een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd voor alle incassobureaus. U kunt zich aanmelden voor deze online bijeenkomst via dit bericht.