Informatiebijeenkomst over Wki op 8 maart 2024, 10.30 - 12.30 uur

U I T N O D I G I N G
online informatiebijeenkomst over inwerkingtreding Wki
vrijdag 8 maart 2024, 10.30 - 12.30 uur

 
DOOR MINISTERIE JUSTITIE & VEILIGHEID ism
DIENST JUSTIS | INSPECTIE JUSTITIE & VEILIGHEID


Bent u incassodienstverlener of schakelt u deze in voor uw incassowerkzaamheden, dan nodigen wij u graag uit voor de informatiebijeenkomst over de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de nieuwe wet en de onderliggende wet- en regelgeving die op 1 april 2024 in werking treedt.

 

Voor wie

Onder incassodienstverleners worden diegenen verstaan die zich bedrijfsmatig bezighouden met buitengerechtelijke incassowerkzaamheden en die namens derden schulden innen bij consumenten (woonachtig in Nederland) of nadat een vordering aan hen is doorverkocht. De Wki geldt ook voor de incassodienstverleners die deze diensten naast andere werkzaamheden verrichten. De werkzaamheden moeten betrekking hebben op natuurlijke personen. Hieronder vallen ook eenmanszaken of vennootschappen onder firma.  


Inhoud

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, screeningsautoriteit Justis en Inspectie Justitie en Veiligheid geven een toelichting op de kwaliteitseisen, de cumulatiebepaling, de registratie in het Register incassodienstverlening, de kosten en de wijze waarop het toezicht en de handhaving worden georganiseerd. U heeft tijdens deze bijeenkomst de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

Links en nadere informatie

Er volgt nog een bericht met de links naar de publicatie van de Wki, het besluit, het nader rapport en de ministeriële regeling zodra deze gepubliceerd zijn in de Staatscourant. Op de websites van Justis en Inspectie Justitie en Veiligheid is ook al informatie over de Wki te vinden.

 

Aanmelding nodig

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor deze informatiebijeenkomst.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkcu-qrzIoG9DnGxXU-GWklhe7l7PfEWs2

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met een link naar de bijeenkomst.