Intrekking Incasso Keurmerk IncassoPartners

Vandaag heeft het bestuur besloten tot de onmiddellijke beëindiging van en ontzetting uit het lidmaatschap van IncassoPartners, voorheen te Leiden thans te Rotterdam gevestigd.

Ook wordt het recht op het voeren van het geldende Incasso Keurmerk met onmiddellijke ingang ingetrokken.

Van het besluit wordt op deze wijze kennis gegeven ter uitvoering van het Keurmerkreglement van de NVI.

Mochten er vragen zijn over de afwikkeling van dossiers voor u als opdrachtgever en/of schuldenaar, dan kunt u ons per e-mail hierover benaderen via info@nvio.nl