Incassobureaus hebben AFM-vergunning nodig

Incassobureaus die krediet aanbieden of bemiddelen in krediet moeten vóór 7 april 2017 een vergunning aanvragen. Tijdens een informatiesessie die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) werd gehouden in Breukelen voor incasso-organisaties werd deze dat bekend gemaakt. Ook werd in die sessie beschreven hoe naar de mening van de AFM de behandeling van betaalachterstanden van consumenten moet worden aangepakt. Als een incassobureau niet alleen helpt bij het incasseren van vorderingen, maar ook nieuwe betalingsregelingen afspreekt met geldleners, stelt de AFM dat een vergunning nodig is omdat er dan sprake van bemiddeling. 

Dat stelt de AFM in haar leidraad ‘Consumenten en Incassotrajecten’ die op 14 november 2016 werd gepubliceerd.

Vergunningsaanvraag

Een incassobureau dat vergunningplichtig is moet vóór 7 april 2017 een vergunning aanvragen. Totdat de AFM een beslissing heeft genomen, mag het betreffende incassobureau haar vergunningplichtige activiteiten voortzetten. Daarna is dat uitsluitend toegestaan als een vergunning is verleend. Er zijn kosten verbonden aan de vergunningaanvraag.

Bron: AFM.nl