Persbericht - Connie Maathuis nieuwe directeur NVI

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) heeft na het vertrek van Jeanine van Noordenne per 1 januari 2017 een nieuwe bureaudirecteur in de persoon van Connie Maathuis. De NVI behartigt de belangen van de incassobranche en heeft 28 leden die samen jaarlijks meer dan 4.000.000 vorderingen behandelen, dit is ongeveer 70% van de markt. De incassobureaus proberen deze vorderingen in het minnelijke proces op te lossen. Door deze aanpak is het in minder dan 10% van de gevallen noodzakelijk om kostbare gerechtelijke procedures op te starten en worden problematische schulden voor een groot deel voorkomen.`Connie Maathuis sluit perfect aan bij de uitdagingen waar we als NVI de komende jaren voor staan` zegt Jan Franssen, voorzitter van de NVI.

Achtergrond

De NVI wordt aangestuurd door een bestuur bestaande uit directieleden van de aangesloten bedrijven en een onafhankelijke voorzitter in de persoon van Jan Franssen. Daarnaast is het belangrijk dat een onafhankelijke directeur de dagelijkse gang van zaken aanstuurt, bruggen bouwt en het overzicht houdt op alle lopende projecten. Connie Maathuis was vroeger (toegevoegd) gerechtsdeurwaarder en eigenaar van een incassobureau; zij heeft daar een aantal jaar geleden afscheid van genomen, maar is nog altijd zeer betrokken. Het is haar overtuiging dat een sterk incassoproces in veel gevallen kan voorkomen dat een gerechtelijk traject moet worden gestart, zeker nu die gang een zeer kostbare aangelegenheid is voor zowel debiteuren als opdrachtgevers. Met haar ervaring, achtergrond en netwerk kan zij van toegevoegde waarde zijn voor de doelstelling van de NVI om het maatschappelijk belang van minnelijke incasso nog beter voor het voetlicht te krijgen.

Uitdagingen

Het incassoproces ligt maatschappelijk gezien onder een vergrootglas, terecht wordt er regelmatig gewezen op misstanden in de branche. Die schaden de branche en moeten worden uitgebannen. De NVI maakt zich al jaren hard voor een eerlijker en respectabel proces. De publiekscampagne van de ACM Incasso, Betaal! Maar alleen als het klopt! is een initiatief dat van harte wordt ondersteund. Daarnaast tracht de politiek met een wet de incassobranche te reguleren. Vooruitlopend daarop zal de NVI in het eerste kwartaal van 2017 starten met het afnemen van examens. Deze examens toetsen de kennis van medewerkers op het gebied van gedragsregels en wetten en regels die relateren aan het incassovak. Voor medewerkers van de leden wordt het NVI Basis certificaat een verplichting.
Daarnaast moet er met veel partijen zoals de AFM, ACM, NvvK, KBvG en het Nibud worden samengewerkt om ervoor te zorgen dat de NVI en daardoor haar leden aangehaakt blijven bij de maatschappelijke discussie en het goede voorbeeld kunnen geven. Connie Maathuis is een bruggenbouwer en zal daarin naar verwachting een grote bijdrage kunnen leveren.

Contactinformatie

Meer informatie over de NVI kunt u vinden op de website www.nvio.nl, meer informatie over het incasso keurmerk kunt u vinden op www.incasso-keurmerk.nl. Als u meer wilt weten over de aanstelling van Connie Maathuis of de NVI in het algemeen dan kunt u zich ook melden bij het secretariaat via secretariaat@nvio.nl of 035-6994210. Het secretariaat zal uw verzoek dan doorzetten naar het bestuur en contact met u laten opnemen door de woordvoerder of een bestuurslid.