Stappenplan herberekening bvv, hoe werkt dat?

Stappenplan verhoging minimumloon en beslagvrije voet

Het minimumloon ging met 10,15% omhoog op 1 januari 2023. Hierdoor kan ook uw uitkering of salaris omhoog zijn gegaan. Dat is fijn, want de kosten voor boodschappen en vaste lasten zijn gestegen. Is uw inkomen ook hoger dan vorig jaar? En ligt er nog beslag op uw inkomen? Dan heeft u misschien recht op een hogere beslagvrije voet. Dit is het minimumbedrag waar u recht op heeft om van te leven.


Wat moet u weten over het hogere inkomen en de beslagvrije voet?

Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet er een minimumbedrag overblijven om van te leven. Dit heet de beslagvrije voet. Uw beslagvrije voet kan misschien omhoog als uw inkomen omhoog ging op 1 januari. Daar moet u zelf om vragen bij de beslaglegger, want uw beslagvrije voet gaat niet vanzelf omhoog.

Wat moet u doen?

• Pak de meest recente loonstrook (januari of de meest recente maand indien de controle later wordt gedaan) of de brief van uw uitkeringsinstantie waarin uw inkomen van 2023 staat.
• Neem contact op met uw gemeente of andere organisatie die u helpt met uw geldzaken.
• Vraag aan uw contactpersoon die u helpt of uw beslagvrije voet omhoog kan.
• U kunt dit zelf ook controleren of vraag hier hulp bij.
• U kunt met vragen altijd terecht bij de gemeente of sociaal raadslieden. Ook kunt u terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek voor hulp bij het lezen van moeilijke brieven of vragen over de overheid.


Hoe controleert u of uw beslagvrije voet omhoog kan?

• Pak de meest recente loonstrook van januari (of de meest recente maand als de controle later wordt gedaan) of de brief van uw uitkeringsinstantie waarin uw inkomen van 2023 staat.
• Neem het ‘Overzicht van uw beslagvrije voet’ (dit noemden we eerst ‘modelmededeling’) erbij. Die heeft u al eerder in 2022 van de beslaglegger ontvangen.
• Ga naar de rekentool op www.uwbeslagvrijevoet.nl/controleren. Klik op de groene knop van de rekentool.
• Datum berekening staat op vandaag. Laat deze datum zo staan.
• Vul uw nieuwe inkomen in. Neem dit over van uw loonstrook van januari (of de meest recente maand als de controle later wordt gedaan) of de brief van uw uitkeringsinstantie met de specificatie van uw uitkering van januari.
• In de rekentool gaat u uit van uw leefsituatie op dit moment, want veranderingen in uw leefsituatie kunnen ook invloed hebben op uw beslagvrije voet.
• U dient de beslaglegger ook altijd te informeren over grote veranderingen. Bijvoorbeeld als u anders gaat leven of wonen of u bent verhuisd en u komt niet meer in aanmerking voor huurtoeslag.
• De andere gegevens moet u overnemen uit het overzicht van uw beslagvrije voet. Die heeft u ontvangen van de beslaglegger.
• Is uw beslagvrije voet in de rekentool hoger dan uw huidige beslagvrije voet? Neem dan contact op met de beslaglegger. U heeft misschien recht op een hogere beslagvrije voet.
• Is uw beslagvrije voet in de rekentool lager dan uw huidige beslagvrije voet? Dan hoeft u niets te doen. U kunt wachten tot de beslaglegger de beslagvrije voet moet herberekenen. Dat moet elke 12 maanden.
• Heeft uw hulp nodig bij het zelf herberekenen van uw beslagvrije voet in de rekentool (bullet 1) of heeft u ondersteuning nodig bij uw schulden omdat u er zelf niet meer uitkomt? Dan kunt u altijd contact opnemen met een schuldhulpverlener van uw gemeente, sociaal raadslieden, maatschappelijk werk of iemand in uw eigen omgeving vragen om hulp.

Heeft u de brief van de beslaglegger met het ‘Overzicht van uw beslagvrije voet’ (voorheen: ‘modelmededeling’) niet (meer)? Als u het overzicht bent kwijtgeraakt of niet heeft ontvangen kunt u contact opnemen met de beslaglegger. U krijgt dan een kopie.

Wanneer hoeft u niets te doen?

• Als uw beslagvrije voet door de Belastingdienst is berekend hoeft u niets te doen. Uw beslagvrije voet is al aangepast aan uw hogere inkomen.
• Als u een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ) ontvangt, dient u te controleren of na te vragen of uw beslagvrije voet is vastgesteld als percentage van het inkomen. U hoeft niets te doen als u een bijstandsuitkering uw enige inkomen is en uw beslagvrije voet is vastgesteld als percentage van het inkomen. Uw beslagvrije voet is al aangepast door uw gemeente aan het hogere minimumloon. Als dit niet het geval is, moet u zelf contact opnemen met de gemeente om uw beslagvrije voet te laten aanpassen.


Wat moet u doen als u een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ) ontvangt?

Ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u geen ander inkomen? Controleer dan of uw beslagvrije voet is vastgesteld als percentage van uw bijstandsuitkering. Dat staat bovenaan het ‘overzicht van uw beslagvrije voet’. Maar u kunt dit ook navragen bij uw gemeente. Staat op het ‘Overzicht van uw beslagvrije voet’ dat uw beslagvrije voet een percentage is (95%) van uw inkomen? Dan hoeft u niets te doen. Uw gemeente verhoogt uw beslagvrije voet automatisch.

Gaat uw beslagvrije voet altijd omhoog?

Meestal wel. Maar niet altijd. Dit hangt van uw situatie af. Bijvoorbeeld als er iets veranderd is in het inkomen van uw partner of hoe u leeft of woont. Ook kan het zijn dat u in 2023 recht heeft op andere toeslagen. Dan kan uw beslagvrije voet misschien omhoog. Zorg eerst dat u zelf controleert of de nieuwe beslagvrije voet omhoog kan of dat iemand u hierbij helpt.


Wat moet u sturen aan uw beslaglegger?

• Uw meest recente loonstrook of specificatie van uw uitkering van januari 2023
• Ander bewijs, als de beslaglegger dat aan u vraagt

Misschien heeft u ook recht op verhoging van uw beslagvrije voet rond woonkosten

Heeft u een huurwoning of een koopwoning? Dan neemt de beslaglegger een standaardbedrag voor woonkosten mee in de berekening van de beslagvrije voet. Heeft u hoge woonkosten zonder recht op huurtoeslag? Of heeft u een laag inkomen zonder recht op huurtoeslag? Geef dit dan ook door aan de beslaglegger.


Misschien heeft u ook recht op (hogere) toeslagen

Vanaf 2023 hebben meer inwoners recht op toeslagen en worden sommige toeslagen hoger. Misschien geldt dat ook voor u. Op www.toeslagen.nl leest u meer en kunt u dit berekenen.


Ik kom er niet uit, waar vind ik hulp?

Komt u er niet uit? Wilt u hulp bij uw beslagvrije voet? Of maakt u zich zorgen over het beslag of over geld?
• Neem contact op met uw gemeente of de organisatie die u helpt bij uw schulden. Zij kunnen u helpen met vragen over uw beslag, beslagvrije voet of andere geldzaken.
• Of bezoek het Informatiepunt Digitale Overheid in een bibliotheek bij u in de buurt voor hulp bij het lezen van moeilijke brieven of vragen over de overheid.
• Voor een luisterend oor en gratis, persoonlijk advies bij geldzorgen kunt u ook contact opnemen met Geldfit via telefoonnummer 0800-8115.


Wat gebeurt er wanneer u niets doet?

Dan gaat uw extra inkomen naar de schuldeiser/beslaglegger om uw schuld daarmee af te lossen. Het kan zijn dat u hierdoor minder overhoudt, omdat er geen nieuwe berekening is gemaakt. Daarom is het belangrijk dat u dit zelf controleert. U kunt er voor kiezen om geen nieuwe berekening aan te vragen, bijvoorbeeld als u uw schulden sneller wilt aflossen.