Intentieverklaring voor versnelde herberekening beslagvrije voet

Per 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon (WML) met ruim 10% gestegen. Dat geldt ook voor de daaraan gekoppelde uitkeringen. De beslagvrije voet kan anders uitvallen door een wijziging in het inkomen. Een herberekening van de beslagvrije voet gebeurt niet per 1 januari 2023 automatisch als gevolg van deze verhoging van het wettelijk minimumloon. Degene met een beslag op het inkomen moet hiervoor zelf in actie komen en contact opnemen met de beslaglegger. Als dit niet wordt gedaan, wordt het extra inkomen gebruikt om de schulden af te lossen.

Het ministerie van SZW en de keten van beslagleggende partijen zoals gemeenten, de SVB, het UWV, de Belastingdienst en (gerechts)deurwaarders vinden dit een onwenselijke situatie. Zij willen ervoor zorgen dat het extra inkomen terechtkomt bij de burger met schulden en dat er meer geld overblijft om van te leven.

De NVI heeft de intentieverklaring waartoe het ministerie van SZW heeft opgeroepen om tot versnelde herberekening van de beslagvrije voet over te gaan, mede ondertekend. De partijen stimuleren gezamenlijk actief het aanvragen van herberekeningen via o.a. schuldhulpverleners, bewindvoerders, incassobureaus, sociaal raadslieden en rechter-commissarissen die in nauw contact staan met burgers met schulden. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van mevrouw Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.