Griffierechten blijven gemoederen bezig houden

De griffierechten bijven de gemoederen bezig houden. Zo heeft brancheorganisatie MKB Nederland zich ook in de strijd gemeld om lagere griffierechten af te dwingen. Vooral voor kleinere ondernemers is de gang naar de rechter niet alleen tijdrovend maar ook vaak te duur. Dat is uit onderzoek gebleken. Minister Dekker van Rechtsbescherming wil bezien of de rechtspraak toegankelijker kan worden gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Het WODC onderzocht dat ook voor kleine bedrijven het risico op een conflict met een klant, leverancier, werknemer of de overheid groot is. Ruim een derde van de onderzochte 1700 kleine bedrijven kreeg in één jaar te maken met één of meer conflicten. MKB-Nederland stelt dat de uitkomsten van het rapport bevestigen dat de toegang tot het recht voor de kleine(re) bedrijven te moeilijk en kostbaar is. Bovendien kost het veel tijd, aldus het artikel in het FD. Lees hier verder de uitkomst van het artikel.

Daarnaast zijn er ook kamervragen gesteld over de griffierechten. Dit keer naar aanleiding van niet alleen het FD-artikel maar ook het artikel in het Nederlands Juristenblad van 11 oktober 2019. Lees hieronder de vragen die zijn gesteld door kamerlid Van Nispen van de SP.

Intussen is de internetconsultatie griffierechten gesloten en worden de reacties op de gegeven inzendingen behandeld.

 

2019Z20129
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over evenwichtigere griffierechttarieven (ingezonden 21 oktober 2019)


1. Wat is uw reactie op het artikel ‘Naar evenwichtiger griffierechttarieven?’? *1)

2. Kunt u bevestigen dat de wijzigingen in griffierechttarieven uit 2010 en 2011 tot extra inkomsten voor de overheid hebben geleid? Hoeveel was dat precies?

3. Deelt u de mening dat hogere tarieven in grote zaken naar alle waarschijnlijkheid niet tot minder rechtszaken zullen leiden vanwege de hoge financiële belangen bij deze zaken?

4. Kunt u bevestigen dat de kostprijs van verstekzaken lager is dan het gemiddelde griffierecht in die zaken? Waarom vindt u het nodig dat er geld aan verstekzaken over wordt gehouden?

5. Wat is uw reactie op het artikel ‘Kleine bedrijven vinden de rechter te duur’? *2)

6. Deelt u de mening dat het wenselijk is dat het midden- en kleinbedrijf betere toegang tot het recht heeft voor kleinere vorderingen en dat het zinvol is daartoe de griffierechttarieven verder te verlagen?

7. Bent u bereid de inzichten en ideeën uit beide artikelen een plaats te geven in het wetsvoorstel wijziging griffierechten burgerlijke zaken? Zo ja, op welke wijze?


*1) Nederlands Juristenblad (NJB), 11 oktober 2019, ‘Naar evenwichtiger griffierechttarieven?’


*2) Financieel Dagblad, 17 oktober 2019, ‘Kleine bedrijven vinden de rechter te duur’, https://fd.nl/ondernemen/1320334/kleine-bedrijven-vinden-de-rechter-te-duur