FENCA Congres 2019Dit jaar vond het FENCA European Collection Congress plaats in Lissabon, Portugal van 25 tot en met 27 oktober. NVI is al jaren lid van FENCA (Federation of European National Collection Associations) en namens de organisatie namen dit jaar bestuurslid Dirk Klok (Intrum) en NVI-directeur Connie Maathuis deel.

Programma

Het 3-daagse congres had als thema 'Promotion Professional Collection in Europe and Beyond' en startte op woensdag met een ledenvergadering met aansluitend een treffen met geassocieerde leden. Op donderdag werden diverse panels gevoerd in uiteenlopende samenstellingen van internationale stakeholders en vertegenwoordigers. Een greep uit de thema's van de diverse panels: 
'Consumers and collectors: co-operation is possible!' - 'Regulating credit purchasers and servicers - the NPL market in the EU' - 'Collection around the globe'. 

Aan het panel 'European collection practices' nam NVI-bestuurslid Dirk Klok ook deel (zie foto hieronder).

Helaas moest de bijdrage van keynote Prof. Roberto Gualtieri (MEP, Chair of the ECON Committee of the European Parliament) op het laatste moment worden afgeblazen omdat hij medio september tot Minister is benoemd in het nieuwe Italiaanse kabinet. 

Op de derde dag vond de FENCA Annual General Meeting plaats waarin ook weer de nodige aandacht is gegeven aan de Code of Conduct die door het vele werk van onder andere FENCA vice-president Leigh Berkley in het voorbije jaar naar een hoog niveau is getild. Komend jaar kan naar alle waarschijnlijkheid afronding hiervan plaatsvinden en kan uiting worden gegeven aan de inhoud ervan. 

New board

Tijdens de Algemene ledenvergadering op vrijdag werden vier nieuwe boardmembers gekozen die onder leiding van een nieuwe president aan de slag gaan. Vanaf deze plaats wensen we alle boardmembers en speciaal Claus Spedtsberg als nieuwe president veel succes met alle werkzaamheden. Ook de komende jaren mag het nodige van FENCA worden verwacht op het gebied van Europese wet- en regelgeving over incasso-activiteiten. Meer weten over de activiteiten? Kijk op hun website