Eerste hulp bij wanbetaling

Eerste hulp bij wanbetaling

Het blad Elsevier heeft in de editie van 1 maart aandacht besteed aan het toenemende aantal ZZP-ers met het artikel “Zo overleeft u als starter, 10 survivaltips”. Eén van de tips betreft het alert zijn op wanbetaling. Het Incasso Keurmerk van de NVI geeft houvast bij het kiezen van een geschikt incassobureau. De NVI-leden hebben een gedragscode ondertekend die o.m. inhoudt dat debiteuren op gepaste wijze worden benaderd.