De Wki en de Algemene Termijnenwet

Nu de Wki, Bki & Rki inwerking zijn getreden en iedereen de regels die daaruit voortvloeien heeft geïmplementeerd of zich daar nog mee bezighoudt, komen er ook zaken naar voren waar niet iedereen van tevoren zich bewust van was. Neem bijvoorbeeld het navolgende artikel uit het Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki).

Artikel 4.2 Tijdstip benadering
1. De incassodienstverlener benadert de schuldenaar tussen acht uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends niet langs elektronische, fysieke of telefonische weg.

2. De incassodienstverlener benadert de schuldenaar niet langs elektronische, fysieke of telefonische weg op een zondag of een algemeen erkende feestdag als bedoeld in de Algemene termijnenwet.


Artikel 1 is helder: alle buitengerechtelijke werkzaamheden richting de schuldenaar moeten overdag plaatsvinden tussen 7 uur en 20 uur. Mailen, bezoeken of bellen moet binnen deze tijdstippen gebeuren. Had u dus in uw software ingesteld staan dat de overdag gegenereerde meldingen richting een schuldenaar gedurende de nacht in een batch werden verzonden, dan moet dat intussen aangepast zijn (of omgaand worden). 

In het tweede lid staat vermeld dat u op een zon- of algemeen erkende feestdag conform de Algemene Termijnenwet de schuldenaar ook niet mag mailen, bezoeken of bellen. Dat is voor de meeste incassobureaus niet nieuw, want met Pasen, Pinksteren en/of Kerst zitten ook die kantoren dicht.

Wat wél nieuw is, is het feit dat via een besluit op de Algemene Termijnenwet jaarlijks dagen kunnen worden aangewezen die gelijkluidend aan een feestdag moeten worden beschouwd. Op die dagen mag u dus ook niet communiceren met een schuldenaar. De wetgever kan maximaal twee dagen in een jaar aanwijzen en publiceert dit in een zogenaamd 'Besluit gelijkstelling'. In 2022 zijn de dagen voor het jaar 2024 en 2025 vastgesteld, te weten:

- vrijdag 10 mei 2024 (daags na Hemelvaart)
- vrijdag 27 december 2024 (daags na Kerst)
- vrijdag 30 mei 2025 (daags na Hemelvaart)

Ook deze dagen moeten conform de ATW worden beschouwd als een algemeen erkende feestdag.

Dit betekent dus dat u op deze dagen de schuldenaar niet mag mailen, bezoeken of bellen. Natuurlijk mag u nog wel met de rest van de wereld communiceren, maar het lijkt meer voor de hand liggend dat daarmee een verplicht nieuwe sluitingsdag van incassobureaus is geïntroduceerd. Had u dat al opgemerkt?