Coronabarometer Nibud


Het Nibud heeft in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) een derde onderzoek verricht naar de gevolgen van de coronacrisis bij werkenden die als gevolg daarvan hun inkomen hebben zien dalen. Zij hebben vaak weinig mogelijkheden om de terugval in inkomen op te vangen. Het onderzoek is onder bijna 2.000 Nederlanders gehouden. Lees hier het gehele onderzoek

Gevolgen

Het Nibud constateert dat net als al bij de twee eerdere peilingen (in april en juni) de inkomensterugval ook nu weer vooral zelfstandigen en werkenden met een flexibel dienstverband treft. Respectievelijk 41 procent en 44 procent geeft aan minder inkomen te hebben dan in februari 2020. De inkomensterugval kan op korte termijn al tot financiële problemen leiden. Ongeveer een kwart van de mensen geeft aan niet voldoende geld achter de hand te hebben om vier maanden zonder inkomen op te vangen. En bijna de helft van de respondenten met een inkomensterugval heeft minder dan € 7.500,- aan direct beschikbaar vermogen.

 

Bron: Nibud.nl