Certificaat voor nieuw NVI-lid

Op dinsdag 23 mei jl. ontving B&D Juristen uit Utrecht het kwaliteitscertificaat van het Incasso Keurmerk. Onlangs heeft de organisatie de audits van het Keurmerkinstituut met goed gevolg doorlopen en daarmee de certificatieprocedure afgerond. De status van aspirant-lid is daarmee voor een volwaardig lidmaatschap van de NVI ingewisseld.

Vestigingsmanager Dirk Manshande nam het certificaat in ontvangst van Connie Maathuis, directeur van de NVI. Normaliter geschiedt de overhandiging in een van de twee ALV's van de NVI maar de voorjaarsnota ALV heeft net plaatsgehad.

Vanaf deze plek wordt B&D Juristen nogmaals hartelijk gefeliciteerd met het behalen van het Incasso Keurmerk en van harte welkom geheten als NVI-lid!