Bedrijven kiezen vaker voor ‘vriendelijke’ inning van schulden

Bedrijven kiezen vaker voor ‘vriendelijke’ inning van schulden

AD 13022015 Deurwaarders zijn uit, incassobureaus zijn

in. Het aantal gerechtelijke procedures is licht gedaald,

terwijl het aantal incassozaken stijgt. 

Artikel AD 13 februari 2015