Algemene maatregel van bestuur Bki gepubliceerd

Vandaag is dan eindelijk het Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) gepubliceerd, dat in de ministerraad van 9 februari jl. is geaccordeerd. Nader bericht van de zijde van het ministerie volgt nog, waaronder de ministeriële regeling. U kunt de Bki alvast hier downloaden.