Aegon neemt actie tegen schulden

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap nam vandaag het ‘Actieplan Financiële Zelfredzaamheid’ in ontvangst uit handen van Ingrid de Graaf, directielid van Aegon Nederland en Topvrouw van het Jaar. “We maken ons als Nederlanders vaak grote zorgen over epidemieën en andere rampen, en staan maar weinig stil bij het dagelijks leed van mensen in schulden en mensen die financieel niet op eigen benen kunnen staan. Dat treft mannen, maar vooral vrouwen. Met dit Actieplan kunnen we vrouwen niet alleen helpen meer regie te krijgen over hun eigen leven maar ook schulden voorkomen”, aldus De Graaf. 

Samenwerking

Het initiatief wordt ondersteund door onder anderen Van Bruggen Adviesgroep, softwareontwikkelaars Yellowtail en Figlo, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Nederlandse Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), Mabelle Mulders (Scheiding Geregeld) en Settlement Scheidingsadviseurs, WOMEN Inc. en Aegon. Daarnaast hebben meerdere partijen meegedacht over de inhoud, onder wie Connie Maathuis, directeur van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen NVI; Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso; Mariëlle de Macker, HR Directeur van de Hema; Gerjoke Wilmink, tot deze zomer directeur van Nibud, en Clairette van der Lans, projectleider bij Wijzer in Geldzaken.

Financiële zelfredzaamheid is voor iedereen belangrijk

Ingrid de Graaf wil dat Nederlanders zich bewuster zijn van hun financien, dit geldt voor mannen zowel als voor vrouwen. Iets dat hard nodig is want uit de Emancipatiemonitor (2016) blijkt dat 54 % van de Nederlandse vrouwen van 20-64 jaar economisch zelfstandig is. 46% staat financieel niet op eigen benen. Vrouwen komen vaak bij echtscheidingen of het overlijden van hun partner in grote financiële problemen. Samen met organisaties en experts uit heel Nederland wil Aegon het voor kwetsbare groepen makkelijker maken om op tijd hun zaken makkelijk goed te regelen. Het ‘Actieplan Financiële Zelfredzaamheid’ vormt het sluitstuk van twaalf maanden waarin Ingrid de Graaf Topvrouw van het Jaar was.

Concrete afspraken

Het Actieplan is geen totaalplan om het probleem op te lossen, maar kent drie speerpunten waarop Aegon en samenwerkingspartners zelf tot actie kunnen overgaan om de problematiek aan te pakken:
1) Inzicht in lange termijn effect convenantafspraken wordt makkelijker en sneller
2) Eerste fase advies toegankelijker voor mensen met smalle beurs, adviescapaciteit beschikbaar 
3) Gezonde werknemers: tijdig herkennen van werknemers met schulden

Lees hier het gehele actieplan