Verhoging deurwaarderstarieven in crisistijd


Zoals eerder aangegeven vindt er momenteel een internetconsultatie plaats over de voorgestelde verhoging van deurwaarderstarieven voor schuldenaren met ingang van het nieuwe jaar. 

Bezwaren

De NVI heeft haar bezwaren daarover kenbaar gemaakt via bijgaande reactie en komt er in het kort als hier volgt op neer.

1) de voorgestelde fikse verhoging van Btag-tarieven ongewenst is in een crisistijd waarin al veel extra schulden bij mensen zullen ontstaan;

2) met de verhoging J&V een aanbeveling volgt uit de commissie-Oskam om de gemiddelde kostprijsontwikkeling* te volgen;

3) het onderliggende probleem van marktwerking in de gerechtsdeurwaardersbranche vooralsnog niet wordt aangepakt. 


Natuurlijk hebben we ook nagedacht over hoe het dan wél moet.

Oplossingen

Werken aan een minnelijke oplossing in een incassotraject is beter voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar, dure juridische procedures moeten worden voorkomen. Dit alles kan juist nu samenkomen door:

1) een snelle invoering van de Wki (Wet kwaliteit incassodienstverlening, conceptwet ligt nu bij de Raad van State);

2) het beëindigen van marktwerking in de deurwaardersbranche en 

3) gerechtsdeurwaarders voortaan alle overheidsvorderingen laten innen en daarmee écht uiting geven aan de Rijksincassovisie, waarmee verhoging van de deurwaarderstarieven niet (meer) nodig zullen zijn.

De gehele reactie nalezen? Dat kan via deze link.*Twee voorbeelden van de effecten van de meest voorkomende ambtshandelingen, duiden anders: 1) de dagvaarding gaat van € 83,38 naar € 98,00 (+18%) en 2) het bekendmaken (betekening) van een vonnis (titel) gaat van € 80,24 naar € 108,14 (+35%).