NVI kiest nieuwe voorzitter


Connie Maathuis is met ingang van 1 december de nieuwe voorzitter van de branchevereniging voor gecertificeerde incasso-ondernemingen NVI. Na negen jaar heeft Jan Franssen op 24 november de voorzittershamer overgedragen.

Terugblik

Jan Franssen heeft zich gedurende zijn voorzitterschap hard gemaakt voor aanscherping van de keurmerkcriteria in het Incasso Keurmerk en onder zijn leiding kwam er een nieuwe Gedragscode. Ook voerde de NVI verplichte vakbekwaamheidseisen in voor medewerkers van de aangesloten incassobureaus. Bij zijn aantreden gaf hij al aan zich te zullen inzetten voor een wettelijke regulering, die intussen aanstaande is.

“Ik had graag gezien dat op 1 januari 2023 de nieuwe Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) zou zijn ingevoerd, maar dat zal pas later in het jaar aan de orde zijn”, aldus Jan Franssen. De NVI heeft in de afgelopen jaren alle kennis en kunde ingezet om de inhoud van de wet ten goede te laten komen aan de volledige incassobranche.

NVI-leden hoeven zich geen zorgen te maken of zij gereed zijn voor de nieuwe Wki. Franssen: “Ondanks dat we nog geen volledig zicht hebben op alle kwaliteitseisen die het ministerie gaat stellen, ben ik ervan overtuigd dat onze leden nu al ‘Wki-proof’ te noemen zijn. Bij wat er nu voorligt is zichtbaar dat J&V goed heeft gekeken naar de inhoud van onze keurmerkcriteria en daar ben ik trots op.”


Combinatierol voorzitter/directeur

Vanwege de uitgestelde invoering van de Wki en omdat nog niet geheel helder is wat de impact van alle eisen op de vereniging zelf zal zijn, is besloten het voorzitterschap in handen te geven van de huidige NVI-directeur, Connie Maathuis. Zij is goed ingevoerd in alle onderwerpen die de NVI op dit moment bezighoudt en vertegenwoordigt de branche al geruime tijd op alle gewenste niveaus. “Een hele eer om Jan Franssen te mogen opvolgen, want het zijn dynamische tijden voor de incassobranche”, aldus Connie Maathuis. “De NVI heeft het maatschappelijk verantwoord incasseren al jaren geleden op de kaart gezet en ik help er graag aan mee om de ingeslagen weg te vervolgen. Onze leden kunnen het verschil maken, voor schuldeisers en schuldenaren en meer dan ooit kan de toegevoegde waarde en het belang van goede incasso duidelijk worden gemaakt.”

Afscheidsreceptie 

Op 24 november 2022 namen de NVI-leden en genodigden afscheid van het boegbeeld van de brancheorganisatie voor gecertificeerde incasso-ondernemingen. Sprekers Marco Florijn (NVVK) en Barend Sluijter (directie rechtsbestel Ministerie J&V) blikten tijdens de receptie bij Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag terug op deze lange periode.