Nieuwe incassowet naar Raad van State

Vrijdag 3 juli jl. heeft de ministerraad ingestemd met het voorleggen van het wetsvoorstel Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI) voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. In onze beleving is het voorleggen aan de RvSt toch nog vrij onverwacht voor het zomerreces gebeurd, mede nu tot op de dag van vandaag geen zicht is gegeven op de reacties die op de internetconsultatie op de Wki zijn ingediend.

Zoals bekend heeft het kabinet in het regeerakkoord uit 2017 de komst van een incassoregister opgenomen, waartoe zij in de afgelopen jaren met veel partijen waaronder de NVI bijeenkomsten heeft georganiseerd. De Rijksoverheid verwoordt het zelf als volgt: 'Incassobureaus moeten een vergunning hebben en worden vervolgens opgenomen in een incassoregister. Doel is de kwaliteit van de incassowerkzaamheden te verbeteren. Dat is de kern van een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De regeling is onderdeel van de Brede Schuldenaanpak van het kabinet.'

‘Het innen van schulden hoort op een verantwoorde en fatsoenlijke manier te gebeuren. Het is niet de bedoeling dat mensen met schulden door onjuiste incassopraktijken dieper in de problemen komen. Daarom hebben incassobureaus voortaan een registratie nodig om hun werk te mogen doen. Daarmee kunnen we de goede van de kwade scheiden’, aldus Dekker.

Lees hier het volledige bericht: 'Kabinet stelt eisen aan incassosector'.