Incassoprocedure wordt eenvoudiger en sneller

De Rechtspraak wil de procedure voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken. In een bericht op de website laat men weten dat er naar wordt gestreefd om vanaf april 2020 altijd binnen 2 weken uitspraak te doen bij onbetwiste vorderingen. Die termijn was eerst nog maximaal 6 weken. Ook wordt samen met gerechtsdeurwaarders gewerkt aan begrijpelijke dagvaardingen met een duidelijke uitleg. Ook is een landelijke checklist ontwikkeld voor deurwaarders en incassogemachtigden waarin staat welke gegevens de rechter nodig heeft.

De Rechtspraak start in de eerste helft van 2020 een pilot met digitale uitwisseling van stukken met één of enkele deurwaarderskantoren. Na een evaluatie wordt besloten of uitbreiding naar meer rechtbanken en meer deurwaarderskantoren plaats kan vinden. De minister voor Rechtsbescherming werkt overigens aan een wetsvoorstel om de kosten van de gang naar de rechter in incassozaken omlaag te brengen. Wilt u het bericht lezen dat de Rechtspraak hierover heeft opgesteld, klik dan hier.

Bron: www.rechtspraak.nl