Fenca congres in Sofia

NVI-bestuursleden André Groot (BVCM) en Dirk Klok (Intrum Justitia/Lindorff) hadden de eer en het genoegen om van 27 tot en met 29 september jl. aanwezig te zijn op het FENCA Congres (Federation of European National Collection Associations) in Sofia, Bulgarije met als thema 'Shaping the culture of debt collection'. Een boeiend en interessant congres met vertegenwoordigers uit de hele wereld.

Altijd goed om met elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen en André en Dirk deden goede contacten op met o.a. vertegenwoordigers uit de UK. Zij spraken uitvoerig met elkaar over kwesties die momenteel breeduit in de publieke opinie in ons land spelen, zoals over het kopen van vorderingen, incasso in het algemeen, problematische schulden, omgang met toezichthouders, etc. In de UK is de discussie over deze onderwerpen reeds gevoerd en binnenkort gaan Engelse afgevaardigden met het NVI bestuur om tafel om van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

Tijdens het congres werden goede workshops en presentaties gegeven, die ook veel input voor inhoudelijke discussies gaven zoals over “Nudging consumer’s behavior to achieve better collection results", de Data Protectie Regelgeving (“GDPR”), "European facts and figures", "how reputation matters", "legal obstacles to international debt collection, macro economic on Europe", "EU Legislation Trends (Insolvency Frame work, E-Privacy Code etc)”.

Op de laatste dag werd tevens de algemene ledenvergadering van de FENCA gehouden met een uitermate professioneel bestuur onder voorzitterschap van Erwin Falkner, die een stevige lobby in Brussel voert. Aan de orde kwam tevens het strategische document van de Fenca, waar ook de NVI haar voordeel mee kan doen. De komende jaren mag veel worden verwacht van FENCA en het is prettig om als NVI deel te kunnen uitmaken van deze pan Europese vereniging.

Lees hier meer over de FENCA.