Coronacrisis benadrukt doelen NVI

Op 18 en 24 juni sprak de Tweede Kamer over armoede- en schuldenbeleid. De coronacrisis gaf een extra lading aan dit debat met staatssecretaris Tamara van Ark. Ook de NVI verwacht dat de schulden van particulieren en bedrijven later dit jaar zal oplopen door de economische gevolgen van deze crisis.

Inbreng Kamerdebat

De rol die de incassobranche speelt in het tijdig oplossen van schulden is daarmee nog belangrijker geworden. Onze boodschap: vroeg in de keten uit de schulden voorkomt dat schulden onnodig oplopen. Incassobureaus bemiddelen tussen schuldeiser en schuldenaar om een oplossing te vinden voordat de schuld escaleert naar een gerechtelijk traject, met meer kosten voor betrokkenen en de maatschappij tot gevolg.

We spraken met meerdere partijen in de Tweede Kamer om de rol van incassobureaus uit te leggen. De woordvoerders op dit thema waren geïnteresseerd in onze duiding en oproepen in ons position paper. Daardoor werd de staatssecretaris tijdens het debat ook aangespoord om haast te maken met het wetsvoorstel dat de incassobranche moet gaan reguleren. Dat wordt naar verwachting in het najaar ter behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd.

Wet kwaliteit incassodienstverlening

De NVI juicht de voorgenomen wetgeving toe om in de incassodienstverlening het kaf van het koren te scheiden. Dat moet alleen niet te lang op zich laten wachten. Bovendien zijn er elementen in de conceptwetgeving die anders geregeld moeten worden.

In een interview door het Financieele Dagblad riep NVI-voorzitter Jan Franssen dan ook op om te zorgen voor een gelijk speelveld en een duidelijkere rolverdeling in de schuldenketen. Incassobureaus kunnen beter werk leveren door hen meer bevoegdheden te geven, terwijl gerechtsdeurwaarders hun onafhankelijkheid moeten bewaren door weg te blijven van het minnelijke traject. Bovendien vindt de NVI dat het toekomstige incassoregister hogere kwaliteitseisen moet stellen om malafide bureaus niet te legitimeren. Tot slot pleiten we voor een transparant en sluitend geheel van toezicht op de gehele schuldenketen.

De NVI blijft zich daarvoor hard maken in gesprekken met de ministeries en andere organisaties die deze doelen omarmen.

Lees ons position paper over de regulering van de incassobranche.